Ateliér

Architektonický ateliér Ježková – Jaroš

komplexní  architektonická,  projektová  a inženýrská  činnost v investiční  výstavbě

 

Architektonický ateliér Ježková – Jaroš byl založen v roce 1991 po rozpadu bývalého Krajského projektového ústavu.

Hlavní odborností ateliéru je navrhování zdravotnických staveb – od lékáren, přes zubní ordinace,  nemocnice až po vysoce specializovaná zařízení se špičkovými technologiemi. Kromě těchto specializovaných staveb se zabýváme i projektováním jiných druhů staveb bytové a občanské výstavby (administrativa, půdní vestavby, vysokoškolská zařízení, rekonstrukce památkově chráněných objektů).

Na základě trvalých smluvních vztahů s námi spolupracují veškeré speciální profese potřebné pro zpracování projektů, návrhu interiérů či zajištění inženýrské činnosti. V posledních letech úzce spolupracujeme s atelierem „majo architekti“ .

Standardní náplní naší činnosti je komplexní řešení požadavků investora – tedy zpracování všech stupňů projektové dokumentace od přípravy zakázky, přes autorský dozor až po zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Za samozřejmou součást naší nabídky považujeme možnost zajištění inženýrské činnosti při zajišťování územního rozhodnutí a stavebního povolení, vypracování podkladů pro výběrové řízení na dodavatele stavby a spolupráci při zadání stavby.

Za ideální považujeme postupné zpracování všech stupňů projektové dokumentace. Prováděcí projekty nezadáváme jiným zpracovatelům a zakázky vždy zalištujeme sami. Ne vždy je však tato komplexnost investorem požadována. V takovýchto případech jsme schopni se přizpůsobit požadavkům investora.

Naší snahou je poskytnout investorovi kompletní servis při procesu výstavby a to od úvodních studií až do ukončení realizace stavby. Snažíme se vytvářet plně funkční a přitom esteticky hodnotné stavby, které by beze zbytku splňovaly požadavky zadavatele.

Jak je patrné z přehledu realizovaných staveb, má náš ateliér za sebou řadu realizací, při nichž se ověřilo, že jsme schopni ve spolupráci s investory a stavebními firmami dotáhnout stavební záměry až do kompletně zrealizované stavby, zatím vždy k plné spokojenosti investora.

Při realizaci staveb oceňují investoři a stavební firmy zejména komplexní řešení projektů a koordinaci speciálních profesí (vyplývající z naší praxe při navrhování zdravotnických zařízení – jednoho z typologicky a projekčně nejnáročnějších druhů staveb). Z těchto důvodů bývá autorský dozor omezen na minimální rozsah a to spíše se zaměřením na výběr materiálů, barev a provedení detailů než na odstraňování nedostatků v projektové dokumentaci.

Pro zpracování projektové dokumentace používáme software AUTOCAD 2013.