IMG_4148

Studentský klub a mateřská škola

Praha 2

Projekt: 2011

Investor: PřF-UK

Realizace: 2012

Spolupráce: Studio ARC - interiér MŠ; PhD. O. Toman, Ing. arch. D. Kovářová – interiér studentského klubu

Celková adaptace objektu  v areálu Botanické zahrady Na Slupi na Studentský klub „Mrtvá ryba“ a mateřskou školu „Rybička“.

Studentský klub s kapacitou 32 míst, kuchyní a kompletním zázemím. Školka – dvě oddělení á 10 dětí, keramická dílna, zookoutek a kuchyně.

a

Pavilon MFF UK

Pelc Tyrolka

Projekt: DÚR - 2012

Investor: MFF UK

Spolupráce: majo architekti

Novostavba pavilonu matematiky a informatiky MFF-UK v Praze – Troji.

Pavilon je umístěn na severním okraji pozemku MFF v Troji, v bezprostřední návaznosti na stávající areál. V objektu je navržena posluchárna pro 250 studentů, knihovna, specializované učebny a ve 4.NP pracovny pedagogů a laboratoře.

IMG_2680

Rekonstrukce a půdní vestavba ZŠ a MŠ

Dolní Břežany

Projekt: 2012

Investor: MŠ Da Vinci

Realizace: 2012

Spolupráce: Ing. Lucie Barešová - interiéry

Rekonstrukce stávající školky spočívala v  zásadní změna dispozičního řešení přízemí objektu (MŠ, kuchyně, jídelna) a rozšíření jeho  kapacity o nové prostory v nevyužívané půdě  (3 třídy ZŠ a kanceláře).

DSC01102

Mapová sbírka

Praha 2

Investor: PřF UK

Realizace: 2012

Spolupráce: Ing. arch. Hořavová - interiéry

Celková rekonstrukce prostor a cenného historického inte- riéru Mapové sbírky geografické sekce v objektu Albertov 6.

01

Úpravy parteru MFF UK

Pelc Tyrolka

Projekt: 2010

Investor: MFF UK

Realizace: 2011

Celková rekonstrukce centrálního prostoru v areálu MFF-UK v Troji.

Nefunkční chladící věže po úpravě povrchu ponechány, stávající bazén zrušen a místo něj navrženy nové chodníky v hlavních komunikačních trasách mezi jednotlivými objekty v areálu. Vodní hladina původní nádrže kolem věží je nahrazena homogenním pokryvem z trvale zeleného skalníku, evokujícím dojem vodní plochy. Z plochy, tvořené skalníkem, vyrůstá stávající hmotová kompozice betonových věží s kamennými prvky (původně určenými pro výtok  kondenzátu). Největší z výtoků je obnoven a vytékající voda stéká do nově navržené kašny u paty věže. Dojem vodní plochy je podpořen i nízkou „lávkou“ přes skalníkový porost, umístěnou severně od věží, a vyvýšenou plochou -  „molem“ před kašnou. Je výrazně posílena hlavní komunikační  trasa – promenáda s lavičkami – jižně od věží směrem k objektu vývojových dílen.

 

 

 

IMG_0351

Angio + stacionář Nemocnice na Homolce

Praha 5

Projekt: 2010

Investor: Nemocnice Na Homolce

Realizace: 2011

Rekonstrukce stávajícího  oddělení intervenční kardiologie umožnila zřízení špičkového  angiografického pracoviště, vybaveného  dvěma vyšetřovnami, společnou ovladovnou, stacionářem a veškerým dalším servisním zázemím.

IMG_0390

Magnetická navigace

Nemocnice na Homolce

Projekt: 2006

Investor: Nemocnice na Homolce

Realizace: 2007

Rekonstrukcí původní elektrofyziologické laboratoře a kardiostimulační ambulance vzniklo vysoce specializované „Multifunkční katetrizační pracoviště“, které se skládá ze 3 provozních celků. Stávající  kardiostimulační sálek  byl dispozičně upraven a kompletně rekonstruován. Jeho komplex obsahuje přípravu pacientů, mytí lékařů, mytí nástrojů , sklad a přípravu sterilního materiálu. Na místech původních vyšetřoven byla  zřízena 2 nová pracoviště se společnou ovladovnou a společným zázemím: vyšetřovna srdeční elektrofyziologie. a vyšetřovna kardio a magnetické navigace.

IMG_8148

Úpravy dvora

Sokolovská

Projekt: 2009

Realizace: 2009

Rekonstrukce dvora v objektu MFF-UK. Současně bylo pro potřeby studentů realizováno i respirium v 1.PP objektu

IMG_3218

Úpravy dvora

Ke Karlovu 3

Projekt: 2008

Investor: MFF-UK

Realizace: 2008

Revitalizace dvorních prostor v objektu MFF-UK. Současně byl realizován i nový panoramatický výtah, umístěný na fasádě objektu

 

DSC00915

Kryogenní pavilon

Pelc Tyrolka

Projekt: 2004

Investor: MFF UK

Realizace: 2005

„Za nejvýznamnější stavební akci roku 2005 lze považovat dokončení Pavilónu kryogenní techniky („Kryopavilónu“), kam byl instalován nový zkapalňovač helia a kam byly přesunuty fyzikální laboratoře vyžadující stálý přísun kapalného helia. Původní zkapalňovač v budově těžkých laboratoří byl zcela zničen při povodních v roce 2002,nové umístění Kryopavilónu bylo zvoleno tak, aby bylo mimo zátopovou oblast.“ – výroční publikace „Matfyz 60″

01

Administrativní budova MPSV

Karlovo Náměstí

Projekt: 2002

Investor: MPSV ČR

Realizace: 2003

Spolupráce: DA studio - interiéry

Rekonstrukstrukce a dostavba budovy Ministerstva práce a sociálních věcí  je ukázkou ohleduplné a přitom výrazné rekonstrukce historického objektu v centru Prahy. Nový štít nad hlavním vstupem vrací budově ztracenou důstojnost, zatímco jemně a citlivě profilovaná fasáda do ulice Na Moráni dává pěší cestě potřebný detail.

DSC_6853

Jídelna a kavárna

Nemocnice Na Homolce

Projekt: 2001

Investor: Nemocnice Na Homolce

Realizace: 2001

Spolupráce: DA studio - interiéry

Vestavba  jídelny do nevyužívaného atria na úrovni 1.NP objektu. Hlavním motivem velkoryse řešeného prostoru je prosklená střecha s živým stromem pod jejím vrchlíkem.  Jídelna s kapacitou 120 míst a se samoobslužným výdejním pultem. V navazujících prostorách je salonek, cukrárna s barovým pultem a nově realizovaná kuchyně a prodejna potravin. Atraktivnost prostoru je podtržena bezprostředním kontaktem se zahradou a výhledy na Prahu.

01

Zámeček Rokoska

Praha 8

Projekt: 1999

Investor: Fakultní nemocnice Na Bulovce

Realizace: 2000

Rekonstrukce památkově chráněného barokního zámečku Rokoska  pro  kanceláře ředitelství Fn Na Bulovce